Informacje teleadresowe


MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JEZIORANACH


ul. M. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany
NIP: 739 13 34 682
tel. biuro 089 71 81 216
tel. księgowość 089 67 40 800
mok.biuro@wp.pl – biuro
tvkjeziorany@wp.pl – obsługa reklam TVK

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
SBL Olsztyn, oddział Jeziorany
17 8858 1011 2002 0000 0664 8001

 

Kontakt mailowy do poszczególnych pracowników

 

Mikołaj Bosch
Dyrektor
dyrektor@mokjeziorany.pl

Ewa Brakoniecka
Księgowa
ksiegowosc@mokjeziorany.pl

Waldemar Rojewski
Starszy referent d.s. administracyjno-gospodarczych
tvkjeziorany@wp.pl

Krystian Szydłowski
Technik
mok.biuro@wp.pl

Joanna Nowicka-Mróz
Instruktor ds. programowych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
mok.biuro@wp.pl

Skip to content