Struktura organizacyjna

DYREKCJA
Mikołaj Bosch

Dyrektor przyjmuje interesantów według
zaplanowanego wcześniej harmonogramu spotkań.

KSIĘGOWOŚĆ
Ewa Brakoniecka

Biuro księgowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 13:30

BIURO I ADMINISTRACJA
Waldemar Rojewski
Krystian Szydłowski
Joanna Nowicka-Mróz
Julia Czabrycka

 

Biuro i administracja funkcjonują
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

INSTRUKTORZY
Ewelina Banach-Bardońska
Julia Czabrycka
Wojciech Deliga
Jerzy Rokicki
Zbigniew Kalisz

 

Instruktorzy pracują w godzinach 8.00 – 20:00

PRACOWNIK GOSPODARCZY
Halina Błaziak

Obsługa sali widowiskowej według wcześniej
zaplanowanego harmonogramu wynajmów.

Skip to content