Struktura organizacyjna

DYREKCJA Mikołaj Bosch Dyrektor przyjmuje interesantów według zaplanowanego wcześniej harmonogramu spotkań.

KSIĘGOWOŚĆ Ewa Brakoniecka

Biuro księgowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 13:30

BIURO I ADMINISTRACJA Waldemar Rojewski  Joanna Nowicka-Mróz Julia Czabrycka

 

Biuro i administracja funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

INSTRUKTORZY  Julia Czabrycka, Jerzy Rokicki, Paweł Szymański, Cezary Nowakowski 

 

Instruktorzy pracują zgodnie z grafikiem zajęć

PRACOWNIK GOSPODARCZY Halina Błaziak

Obsługa sali widowiskowej według wcześniej zaplanowanego harmonogramu wynajmów.

Skip to content