Wynajem

CENNIK WYNAJMÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JEZIORANACH

(ceny brutto zawierają 23% podatku VAT)

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ *

1. imprezy okolicznościowe (1 doba)  – 650,00 zł

2. imprezy okolicznościowe (2 doby)  – 900,00 zł

3. imprezy okolicznościowe (3 doby) – 1500,00 zł

4. Kuchnia z wyposażeniem, obrusy, zastawa stołowa (1 doba) – 250,00 zł 

5. podłączenie chłodni zewnętrznej (1 doba) – 100,00 zł

6. Sesja Rady Miejskiej – 350,00 zł

7. spektakl filmowy, teatralny itp. – 350,00 zł

8. szkolenia, narady, kiermasze, zebrania, spotkania (bez obsługi) 1 godz. – 150,00 zł

9. szkolenia, narady, kiermasze, zebrania, spotkania (+ obsługa**) 1 godz. – 200,00 zł

* Uwzględnia się możliwość udostępnienia, na wniosek organizacji lub placówki, 1 raz w roku kalendarzowym sali widowiskowej w celu zorganizowania przedsięwzięcia trwającego do 4 godzin, które nie przynosi zysku osobom trzecim i jednocześnie nie angażuje zaplecza kuchennego oraz płatnej obsługi akustycznej zawartej w cenniku – 100,00 zł

** Obsługa obejmuje przygotowanie kawy, herbaty, podanie napojów, ciasteczek itp. (z produktów powierzonych przez Najemcę sali.


WYNAJEM TABLIC OGŁOSZENIOWYCH

1. umieszczenie reklam w terminie do 7 dni – 50,00 zł

2. umieszczenie reklam w terminie do 14 dni – 100,00 zł

3. umieszczenie reklam w terminie do 30 dni – 200,00 zł


WYPOŻYCZENIE WYPOSAŻENIA

1. zastawa stołowa (1 komplet) – 15,00 zł

2. stół drewniany (1 sztuka) – 20,00 zł

3. krzesło składane drewniane (1 sztuka) – 15,00 zł

4. namiot rozkładany (pająk) 3×6 m (1 doba) – 100,00 zł 
5. namiot rozkładany (pająk) 3×4,5 m (1 doba) – 80 zł

OBSŁUGA AKUSTYCZNA IMPREZY, SPOTKANIA W SALI MOK

1. podłączenie  nagłośnienia, 2 mikrofony, nośnik (do 2 godzin) – 200,00 zł

2. podłączenie  nagłośnienia, 2 mikrofony, nośnik (do 4 godzin) – 300,00 zł

3. podłączenie  nagłośnienia, 6 mikrofonów, nośnik, reflektory (do 4 godzin) – 400,00 zł

4. podłączenie  nagłośnienia, 6 mikrofonów, nośnik, reflektory (do 4 godzin na terenie Gminy Jeziorany, sala, plener, transport) *** – 1200,00 zł

*** Do imprez całodniowych lub nocnych zastosowanie będzie miała cena umowna uzgodniona z Dyrektorem MOK Jeziorany 

CENNIK ŚWIETLIC WIEJSKICH

1.Świetlice wiejskie w Radostowie, Franknowie

1) imprezy okolicznościowe, wesela (z wykorzystaniem kuchni) – 700,00 zł

2) imprezy okolicznościowe, dyskoteki, zabawy – 400,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) – 100,00 zł/h

4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej– 100,00 zł/dobę


2.Świetlice wiejskie w Wójtówku, Tłokowie, Pierwągach, Dercu, Kiersztanowie

1) imprezy okolicznościowe, wesela (z wykorzystaniem kuchni) – 500,00 zł

2) imprezy okolicznościowe dyskoteki, zabawy – 300,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) – 80,00 zł/h

4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej – 100,00 zł/dobę

3.Świetlice wiejskie w Kikitach, Potrytach, Zerbuniu, Olszewniku, Miejskiej Wsi, Żardenikach, Piszewie

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 400,00 zł

2) imprezy okolicznościowe dyskoteki, zabawy – 200,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, narady, zebrania, prezentacje) – 60,00 zł/h

4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej– 100,00 zł/dobę

4. Świetlice wiejskie w Krokowie, Lekitach, Studnicy, Studziance, Polkajmach, Kramarzewie

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 200,00 zł

2) imprezy okolicznościowe dyskoteki, zabawy – 105,00 zł

3) wynajem godzinowy (szkolenia, narady, zebrania, prezentacje) – 40,00 zł/h

4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej – 100,00 zł


5. Odpłatności za korzystanie ze świetlic nie ponoszą:
       1. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Jeziorany w ramach zajęć prowadzonych przez opiekunów świetlic zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach,
       2. Sołtys na zorganizowanie zebrań sołeckich i spotkań z mieszkańcami zgodnie ze statutem sołectwa,
       3. Członkowie OSP z Gminy Jeziorany w ramach działalności statutowej OSP,
       4. Mieszkańcy Gminy Jeziorany w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne (dyskoteki, imprezy okolicznościowe i inne) do 4 imprez w roku kalendarzowym.


6. Szczegółowe zasady wynajmu zostaną określone w indywidualnych umowach najmu sporządzonych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach.

7. Opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeziorany winne być dokonywane z góry w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach lub na rachunek bankowy MOK.

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 10.10.2022 r.

 

Skip to content